środa, 19 lipca 2017

Wytrzymałość zmęczeniowa - cechy charakterystyczne

Mówiąc o ogólnej wytrzymałości poszczególnych materiałów nie można ograniczać się jedynie do wytrzymałości doraźnej, która odpowiada spokojnemu i statycznemu obciążeniu. Równie ważna jest wytrzymałość zmęczeniowa, czyli wytrzymałość na obciążenia wahające się w pewnych określonych granicach. Co to oznacza w praktyce? Otóż obciążenie zmienne może wahać się od minimalnego do maksymalnego, by następnie znów powrócić do wartości pierwotnych. Przykładem takiego obciążenia może być obracający się wał.


Warte podkreślenia jest to, iż materiał poddany zmieniającym się obciążeniom może wytrzymać pewną określoną liczbę wahnięć, po których ulega destrukcji. W tym przypadku można mówić o tak zwanej okresowej wytrzymałości na zmęczenie, co oznacza, iż po upływie pewnego okresu czasu dany materiał zostaje zniszczony. Co jednak warte zaznaczenia - za pomocą zmniejszenia wielkości obciążenia można doprowadzić do tego, iż  materiał będzie zdecydowanie bardziej odporny na zniszczenia. I wtedy można mówić o trwałej wytrzymałości na zmęczenie, która oznacza, iż dany przedmiot wytrzymuje nieograniczoną ilość wahnięć zastosowanych obciążeń.

W zależności od konkretnego rodzaju obciążenia wytrzymałość zmęczeniowa dzieli się na:
- wytrzymałość na zginanie,
- wytrzymałość na rozciąganie,
- wytrzymałość na ściskanie,
- wytrzymałość na skręcanie,
- wytrzymałość na ścinanie.
Wszystkie te wahające się obciążenie mogą być obu - lub jednokierunkowe.

Mówiąc o wytrzymałości zmęczeniowej warto także wspomnieć o pewnych czynnikach, które mogą wpływać na jej zmianę. Do podstawowych wyznaczników tego rodzaju zalicza się kształt przedmiotu, stan powierzchni (na przykład różnego typu otwory, nacięcia, rysy, podtoczenia, nawiercenia, nacięcia, pory, wtrącenia niemetaliczne bądź określone zmiany przekroju), wrażliwość materiału czy stopień naprężenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz