środa, 19 lipca 2017

Szlifowanie - informacje podstawowe

Szlifowanie to jeden z procesów należących do obróbki skrawaniem, który polega na wyrównywaniu i wygładzaniu powierzchni przy użyciu narzędzi ściernych. Poprzez zastosowanie szlifowania uzyskuje się niską chropowatość powierzchni oraz dużą dokładność kształtową oraz wymiarową. Szlifowanie należy do czynności wykończeniowych i dlatego w większości przypadków jest stosowane na samym końcu prac obróbkowych. Może być zastosowane nie tylko na powierzchniach, ale także otworach czy wałkach.


Właściwości i rodzaje szlifowania
Szlifowanie to jeden z końcowych procesów obróbki służący do zdzierania bardzo niewielkiej ilości materiału, który wykorzystuje trzy podstawowe czynności - gładzenie, dogładzanie i docieranie. Użyte w tym celu narzędzia skrawające wykonują bardzo szybki ruch obrotowy, dzięki czemu znacząco zmniejsza się chropowatość szlifowanej powierzchni. Podczas całego procesu obróbki wykończeniowej wykorzystuje się niewielkie siły skrawające, które jednak w dużym stopniu są uzależnione od rodzaju narzędzia skrawającego oraz jego wielkości, twardości i ziarnistości.

Wśród podstawowych rodzajów szlifowania wyróżnia się kilka typów - ze względu na poszczególne kryteria:
- ze względu na kształt powierzchni poddawanej obróbce (obrotowe lub nieobrotowe),
- ze względu na umocowanie przedmiotu w obrabiarce (kłowe lub bezkłowe),
- ze względu na kierunek posuwu (wzdłużne lub poprzeczne),
- ze względu na położenie ściernicy względem obrabianego przedmiotu).
Natomiast biorąc pod uwagę rodzaj powierzchni roboczej można wyróżnić szlifowanie walcowe i walcowo - czołowe.

Narzędzia używane do szlifowania
Podstawowymi maszynami używanymi do szlifowania są szlifierki, które można podzielić na dwa główne rodzaje - szlifierki ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Te pierwsze to przede wszystkim szlifierki do wałków, otworów, płaszczyzn, bezkłowe oraz kłowe. Natomiast szlifierki specjalizowane (tak zwane branżowe) służą do wykonywania ściśle określonych prac (na przykład związanych z wałami korbowymi). Głównym elementem szlifierek są ściernice, które mogą być wykonane z diamentu, kwarcu, pumeksu, węglika krzemu lub korundu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz